„Biuletyn Informacyjny” (Lubin ZRG)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 22:50, 14 paź 2016 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986.

Ukazało się 6 nr. (5 nr. w 1985: nr 1 IV-V, nr 2 VI-VII, nr 5 [powinno być nr 3] z VIII, nr 4 IX-X, nr 6 z XI i 1 nr bez numeracji w I 1986) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Mirosław Gojdź, Jan Tabor; wśród współpracowników, informatorów m.in.: Tadeusz Madziarczyk, Seweryn Szkudlarek, Kral, Franciszek Burdzy, Helena Klupska (z d. Sczaniecka), Andrzej Gustaw; druk: Edward Wertka. Kolportaż w zakładzie m.in.: T. Madziarczyk, Adam Żelechowicz, Henryk Fiodorec.

Zamieszczano komunikaty TKZ, komentarze dot. osób piastujących eksponowane stanowiska (przewodniczących MRN w Lubinie, z-ców dyr. ds. ekonomicznych i technicznych, wiceprzewodniczących Federacji Górniczych Związków Zawodowych), informacje o podziale zysku za 1985, apel o bojkot obchodów 1 maja i wyborów do Sejmu PRL, instrukcje postępowania podczas wyborów do samorządów pracowniczych, krytyczne artykuły dot. PZPR i systemu komunistycznego, bieżące ogłoszenia o mszach, represjonowanych i zwalnianych z więzienia kolegach, rocznicach narodowych, związkowych, imprezach im towarzyszących organizowanych przez opozycję w Lubinie; informowano o akcjach małego sabotażu, pisywano o przypadkach wykorzystywania przez kierowników podległych im pracowników do prac na prywatnych budowach, o wypadkach śmiertelnych w kopalniach, nadużyciach finansowych dyrekcji.

Kolportowano w ZRG, Zakładach Górniczych Sieroszowice, Rudna, Polkowice.

Po pojawieniu się nr. 1 SB założyła SOS krypt. Katanga. Rozpracowywano A. Gustawa, Leszka Drozda, Piotra Witczaka, H. Sczaniecką, A. Żelechowicza, T. Madziarczyka, H. Fiodorca, podejrzanych o członkostwo i działalność w TKZ oraz pisanie artykułów, redagowanie, organizowanie druku i kolportaż „Biuletynu Informacyjnego”.

Od II 1986 pismo przestało się ukazywać, 29 IX 1986 SB zaniechała prowadzenia sprawy, gdyż podejrzenia wobec obserwowanych osób nie potwierdziły się.

Łukasz Sołtysik