„Biuletyn NSZZ «Solidarność» Kołobrzeg”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 10:58, 18 paź 2016 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

„Biuletyn NSZZ «Solidarność» Kołobrzeg”, pismo wydawane przez Delegaturę TZR „S” Region Pobrzeże w Kołobrzegu 1980-1981.

Ukazało się ok. 20 nr. o obj. 8 s. w formacie A4, nakład 2 tys. egz.

Drukarze: Jerzy Grzesik (linotypista), Tadeusz Napierała, Irena Postuj, Karol Puchta, Jan Supko, Janina Supko (pracownicy Zakładu Poligraficznego przy PP Uzdrowisko Kołobrzeg).

Publikowano oświadczenia członków „S” z kołobrzeskich zakładów pracy, relacje z ważnych wydarzeń (wizyta Lecha Wałęsy w Koszalinie 26 VI 1981, przebieg I WZD Regionu Pobrzeże), protesty przeciw próbom ingerencji PZPR w sprawy „S”, omawiano kwestie związane z rolnictwem i „S” RI; ponadto zamieszczano porady z zakresu prawa pracy oraz listy czytelników i listy otwarte. W nr. 9/16 (z 13 VII 1981) zaprezentowano sylwetki 9 przedstawicieli kołobrzeskiego ZR „S”, postać księdza Romana Kotlarza zamordowanego po wydarzeniach Czerwca ’76 oraz sprawę procesów politycznych w WP w l. 50. (gen. Stanisława Tatara, Jerzego Kirchmayera i in. wysokich oficerów); opublikowano też wywiad Oriany Fallaci z Lechem Wałęsą przeprowadzony dla „Corriere Della Sera” i „Washington Post”.

Pismo przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego „S”.

Mateusz Sitarz