„Gazetka Ścienna”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 01:11, 8 lis 2016 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

„Gazetka Ścienna”, pismo wydawane w Szczecinie (redakcja mieściła się przy ul. Wyszyńskiego 23/8) przez Prywatną Fundację Kultury Niezależnej im. Aleksandra Borodina.

Ukazywało się w obj. 4-6 s. w formacie A4, w formie jednostronnego maszynopisu (wyjątkowo wydanie nadzwyczajne z 8 X 1988 było dwustronne); początkowo jako dziennik strajkowy, od nr. 17 (z 15 IX 1988) tygodnik. Nr. 25, specjalnym (z 12 XI 1988), uczczono 70. rocznicę odzyskania niepodległości – zamieszczono portrety Józefa Piłsudskiego i Ignacego Daszyńskiego.

Publikowano artykuły nt. krajowe i lokalne, zwracając szczególną uwagę na sprawy pracownicze i związkowe: poddawano krytyce taktykę nowo powstałego MKO „S” Regionu Pomorza Zachodniego, polegającą na wyciszaniu roszczeń różnych grup pracowniczych, i postawę Mariana Jurczyka i Stanisława Wądołowskiego podczas wizyty Jana Pawła II w Szczecinie i w czasie strajków V-VI 1988; domagano się wypłacenia odszkodowań osobom internowanym i więźniom politycznym, popierano strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; uznawano konieczność rozmów z władzami PRL, ale żądano spełnienia związkowych postulatów; opowiadano się po stronie nowych władz Regionu Pomorza Zachodniego „S” z Andrzejem Milczanowskim i Edwardem Radziewiczem w ich konflikcie ze zwolennikami M. Jurczyka; wspierano studentów bojkotujących szkolenie wojskowe; wyrażano nastroje krytyczne wobec Okrągłego Stołu i stylu sprawowania władzy przez A. Milczanowskiego; upominano się o los Polaków pozostałych w Związku Sowieckim. W nr. 24 (z 5 XI 1988) zamieszczono zapis konferencji prasowej Lecha Wałęsy z 3 XI 1988, zorganizowanej dla dziennikarzy zagranicznych, w nr. 26 (z 18 XI 1988) relację prof. Stelmachowskiego z obrad Okrągłego Stołu. Podawano wiadomości z zagranicy, informując m.in. o wynikach wyborów parlamentarnych w Izraelu i prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, organizowano akcje zbierania polskich książek dla dzieci w ZSRS; podjęto ideę budowy pomnika Ofiar Stalinizmu i Muzeum Niezależnego Ruchu Robotniczego i Obywatelskiego w Szczecinie. Wysunięto też propozycję zorganizowania biura podróży i spółdzielni dla członków „S”. Zamieszczano przedruki artykułów, z którymi potem polemizowano lub je komentowano.

Pismo kolportowano głównie wśród członków „S”.

Mateusz Sitarz