„Robotnik Polski” (Kraków PPS)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Robotnik Polski”, pismo wydawane w 1988 w Krakowie przez członków Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS: Wiesława Kuklę i Agatę Michałek.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 2-4 tys. egz.

Zamieszczano komentarze nt. aktualnych wydarzeń z regionu i kraju, omawiano strategię opozycyjnych ruchów lewicowych, publikowano wywiady oraz oświadczenia i apele struktur PPS.

Paweł Goleń