„Rola Katolicka”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 07:42, 26 cze 2019 autorstwa Grzegorz Wołk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

„Rola Katolicka”, podtytuł: „Nieregularny tygodnik diecezjalny”, pismo o tematyce religijnej i społecznej, wydawane w diecezji przemyskiej 8 VI 1987 – 10 III 1989. W stopce znajdowała się informacja: Wydano za zgodą władzy kościelnej oraz adnotacja (nad tytułem lub na dole ostatniej strony): Do użytku wewnątrzkościelnego. Tytuł nawiązywał do tygodnika katolickiego ukazującego się w Przemyślu od 1934.

Ukazało się 7 nr. (numeracja ciągła) o obj. 16 s. (jedynie nr 1, poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, 8 s.) w formacie A4 lub A3, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 5 tys. egz.

W składzie redakcji: Jan Musiał (redaktorem naczelny), Janusz Czarski, Jan Draus, ks. Edward Frankowski, Dionizy Garbacz, Małgorzata Rudnicka, Jarosław A. Szczepański, Wanda Tarnawska, Zbigniew K. Wójcik.

Pismo wydawane poza oficjalnym obiegiem (decyzja biskupa przemyskiego, Ignacego Tokarczuka) po bezskutecznych staraniach od 1982 o uzyskanie zgody władz na oficjalne wydawanie. Poruszano głównie tematykę religijną i społeczną, zamieszczano artykuły o tematyce historycznej, informowano o bieżących wydarzeniach w regionie (m.in. strajki w 1988 w Hucie Stalowa Wola). W nr. 5 (z 1988) opublikowano apel jarosławskich działaczy „S” Rolników Indywidualnych (Jana Karusia, Tadeusza Trelkę, Krzysztofa Brożbara, Jarosława Śliwińskiego) o podjęcie przez wojewodę przemyskiego rozmów nt. fatalnej sytuacji panującej w rolnictwie. Większość autorów artykułów sygnowała teksty własnym nazwiskiem.

Kolportowano w parafiach na terenie ówczesnej Diecezji Przemyskiej.

W VI 1988 regionalne środowiska katolickie i opozycyjne rozpoczęły bezskuteczne starania o legalizację „RK”: słano protesty do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Rady Państwa i Sejmu PRL. 5 VI 1988 w Stalowej Woli powstało Towarzystwo Przyjaciół „RK” z przewodniczącym Wacławem Górskim i miejscowym kapelanem „S” ks. Edwardem Frankowskim na czele.

Grzegorz Wołk