„Solidarni” (Poznań)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 21:37, 17 lis 2016 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

„Solidarni”, nr 58 z podtytułem: „NSZZ «Solidarność» Poznań”, od nr. 59: „NSZZ «Solidarność» Wielkopolska”, pismo sygnowane przez „S”, wydawane w Poznaniu od 15 XII 1981.

Początkowo w formie maszynopisu w nakładzie 5 egz. (z adnotacją: Przeczytać, przepisać i podać dalej!); od 1 I 1982 drukowane z matryc białkowych, II 1982 – 23 V 1983, do nr. 62, o obj. 2-4 s. w formacie A4 w nakładzie 150–2 tys. egz. (w 1983); tygodnik. Wydano 4 dodatki specjalne: Co wiemy o internowanych? (z IV 1982), Co wiemy o prześladowanych (z XI 1982), Akcja interwencyjna sił porządkowych w Lubinie (z II 1983), Solidarność dziś: oświadczenie programowe Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (28 II 1983).

W składzie redakcji (związanej wcześniej z „Serwisem Informacyjnym «S»” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Tatiana Martin-Pietrowicz, Aleksandra Pietrowicz, Maria Pietrowicz, Teresa Rzepa, Janusz Matysiak, Marek Gaul.

Publikowano artykuły informacyjne, polityczne, analityczne, problemowe, instruktażowe (nt. tzw. małego sabotażu, organizowania się w „piątki”, taktyki demonstracji, wykonywania plakatów i ulotek), wypowiedzi Sławomira Mrożka, Czesława Miłosza i innych, wywiady z czołowymi działaczami, poezję stanu wojennego.

Adresowane do szerokiego grona odbiorców, nie tylko członków „S”.

W nocy 27/28 II 1983 aresztowano wiele osób z zespołu redagującego, drukującego, kolportującego „Solidarnych”.

Nr 57 (z 28 II 1983 wydany przez zespół zastępczy dla zmylenia SB) w zmienionej formie graficznej.

Eugenia Dabert