Alicja Orzałkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Alicja Orzałkiewicz, ur. 15 II 1936 w Stanisławowie (obecnie Ukraina). Ukończyła Technikum Gastronomiczne w Lesznie (1955), 2-letnią szkołę kosmetyczną w Katowicach (1957).

1972-1991 pracowniczka PSS Społem w Lesznie, do 1982 kierownik Zakładu Kosmetycznego przy PSS Społem.

Od 1981 w „S”; przewodnicząca KZ przy PSS Społem, współorganizatorka I WZD Regionu Leszczyńskiego, członek Regionalnej Komisji Wyborczej.

13 XII 1981 - 4 I 1982 w ukryciu; 5 I 1982 po zgłoszeniu się do MO w Lesznie zatrzymana, przetrzymywana w AŚ w Poznaniu, następnie internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, w II 1982 zwolniona z powodu choroby matki; w pracy przeniesiona na niższe stanowisko. Po wyjściu współpracowniczka konspiracyjnych struktur „S”, kolporterka lokalnej prasy podziemnej, współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka spotkań nieformalnych grup działaczy; w 1983 zatrzymana na 48 godz.

1989-1991 przewodnicząca KZ w PSS Społem, delegat na WZD Regionu Leszczyńskiego, członek Prezydium ZR. W 1989 zaangażowana w prace KO woj. leszczyńskiego. Od 1991 na emeryturze. 1992-1994 w RdR; 1994-1998 radna Miasta Leszno. Od 1993 właścicielka gabinetu kosmetycznego w Lesznie.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1993).

Michał Zarzycki