Andrzej Maniecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Maniecki, ur. 17 X 1953 w Szczecinku, zm. 2 VIII 2009 w Jastrzębiu-Zdroju. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Szczecinku (1969).

1970-1972 zatrudniony w Zakładach Płyt Wiórowych w Szczecinku, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1995 pracownik KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od jesieni 1980 w „S”.

14-18 XII 1981 ponownie uczestnik strajku w KWK Borynia. 1982-1985 kolporter ulotek i pism podziemnych: m.in. „RIS”, „Ość”, „Wiadomości Wojenne” i „Wolny Związkowiec”; zbierał pieniądze na pomoc dla represjonowanych (m.in. współpraca z Ryszardem Młynarczykiem). 18 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Borynia, członek KS; zwolniony z pracy, przywrócony po 3 mies.

W 1989 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w KWK Borynia. 1995-2004 na rencie, od 2004 na emeryturze.

Andrzej Kamiński