Andrzej Wąsik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 23:23, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

Andrzej Wąsik, ur. 18 II 1950 w Rudnej Wielkiej k. Rzeszowa. Ukończył Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Rzeszowie (1967).

Od 1967 pracownik WSK PZL Rzeszów. W VI 1976 podczas wydarzeń radomskich współinicjator (wraz z Janem Winiarskim) solidarnościowych przerw w pracy na Wydz. 53 WSK PZL, represjonowany, m.in. skreślony z listy przydziałów mieszkań pracowniczych.

W VIII 1980 uczestnik strajku w WSK PZL, wiceprzewodniczący KS, 2 IX 1980 delegowany (wraz z Andrzejem Kuźniarem i Stefanem Miąsikiem) z postulatami załogi WSK PZL do władz centralnych w Warszawie; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ w WSK PZL; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów; członek pierwszego pocztu sztandarowego „S” WSK PZL.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 24 XII 1981. Od VI 1982 członek TKZ w WSK PZL. W V 1984 uczestnik pielgrzymki rzeszowskiego środowiska opozycyjnego na Jasną Górę; wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w pracy. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych w ramach współpracy z RKW w Rzeszowie. W VIII 1988 na spotkaniu z RKW jako przedstawiciel (wraz z Adamem Matuszczakiem) TKZ w WSK PZL podjął decyzję o przejściu do jawnej działalności.

1989-1990 członek Komisji Wydziałowej i KZ „S” w WSK PZL. 1990-1992 w USA. Od 1993 ponownie pracownik WSK PZL, 1994-2006 członek KZ, 1998-2006 przewodniczący Komisji Wydziałowej, od 2006 członek tejże; 2006-2009 członek Rady Nadzorczej WSK PZL z ramienia załogi.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2005).

Od 10 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

Michał Stręk