Anna Woźnicka-Wójcik

Wersja robocza.

Anna Woźnicka-Wójcik, ur. 13 XII 1947 w Milanówku. Absolwentka Studium Bibliotekoznawstwa w Katowicach (1987).

1969-1982 pracownik Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Od 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca KZ; od VI 1981 członek Prezydium ZR Częstochowa.

13-14 XII 1981 uczestniczka protestu zorganizowanego przez członków „S” na Jasnej Górze przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. 20 XII 1981 aresztowana, skazana przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 1,5 roku więzienia, osadzona w ZK w Lublińcu i Fordonie. W III 1982 zwolniona na „przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia”. Do ułaskawienia w III 1983 ukrywała się na terenie Częstochowy i Krakowa. 1983-1984 zatrudniona w Okręgowym Związku Piłki Nożnej, 1984-1987 w Radzie Ludowych Zespołów Sportowych, 1987-1989 w Ośrodku Szkolenia Kadr Medycznych. Do Biblioteki Publicznej powróciła w 1989. 1983-1989 organizatorka druku i kolportażu niezależnych pism „Nadzieja” i „Wytrwamy”. Wielokrotnie zatrzymywana przez SB.

W 1989 członek KO „S” w Częstochowie. 1990-1994 radna, od 1991 wiceprzewodnicząca Rady Miasta. W 1992 współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Ligi Miejskiej w Częstochowie. 1994-1998 członek Komisji Edukacji Rady Miasta, 1995-2000 przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście. Od 1996 prezes Fundacji Samorządna Częstochowa, od 2002 członek Sekcji Kultury ZR Częstochowa, od 2003 koordynator Rady Kultury przy Prezydencie Częstochowy.

?