Artur Dmochowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Artur Dmochowski, ur. 13 VI 1959 w Krakowie. 1978-1981 student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geofizyki; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1986), 1988-1989 studia doktoranckie tamże, absolwent studiów podyplomowych na University of Maryland (1992), 1994-1995 student International Policy Studies w Monterey Institute of International Studies w Kalifornii.

1979-1987 uczestnik Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie.

Od jesieni 1980 w NZS AGH i UJ, w 1980 rzecznik Komitetu Założycielskiego NZS; w II 1981 uczestnik strajków o rejestrację NZS, rzecznik KS NZS AGH.

1980-1984 działacz niezależnego, następnie podziemnego ruchu wydawniczego: założyciel pism „Od Nowa” (NZS AGH), „Czas Solidarności”, w 1983 wydawnictwa NIE (Niezależna Inicjatywa Edytorska), redaktor, drukarz, organizator dostaw sprzętu, materiałów poligraficznych, transportu, lokali; od 1980 organizator kolportażu, kolporter (m.in. książek wydawnictw: NOWa, Arka, Oficyna Literacka, Wydawnictwo X, KTW, Pomost, Przedświt, Krąg, pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Wola”, „Zomorządność”, „Mała Polska”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Od Nowa”, „NIE”, kalendarzy). 13 XII 1981 uczestnik demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie. W 1982 dostawca paczek żywnościowych rodzinom internowanych. 1983-1989 członek KIK; 1983-1987 organizator podziemnych kursów samokształceniowych, wychowawca grupy młodzieżowej w KIK; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. Pod koniec 1983, za radą adwokata Andrzeja Rozmarynowicza, ujawnił swoją działalność (w związku z amnestią z VII 1983); zagrożony aresztowaniem od 5 I do V 1984 w ukryciu (głównie na Podhalu i u Wojciecha Frazika w Krakowie). 1984-1985 przewodniczący Samorządu Studentów UJ, członek Senatu UJ. Od 1986 organizator, wykładowca Krakowskiej Wspólnoty Akademickiej w Miasteczku Studenckim u księży misjonarzy, organizator spotkań z ludźmi kultury; pośrednik w kontaktach z Międzynarodowym Zrzeszeniem Młodzieży Katolickiej; uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych. Od 1988 w „S” na UJ, redaktor naczelny tygodnika „Czas Solidarności”.

W 1990 i 1992 redaktor „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku. 1990-1991 kierownik redakcji TVP Kraków, 1993-1996 radca Ministra w MSZ. W 1994 przedstawiciel Polski w Misji Pokojowej KBWE w Gruzji, w 1996 w Misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Bośni i Hercegowinie. W 1996 dyr. programowy TV Wisła, 1996-1997 prezes Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki, 1997-2000 działalność PR, 2000-2006 radca minister pełnomocny Ambasady RP w Rzymie, 2006-2009 twórca i dyr. TVP Historia. W 2010 współzałożyciel Stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości, członek Rady Programowej Klubu Wtorkowego.

Autor książek: Ogień – zginął za Polskę bez komunistów. Zarys biografii Józefa Kurasia (1986) wydanej pod ps. Bogdan Nurski, Wietnam. Wojna bez zwycięzców (1991, 2000); współproducent filmu List z Polski (2010), współautor książki o tym samym tytule (2011).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Historyk; 21 XI 1986 – 31 XII 1989 w ramach SOS krypt. Inicjator.

Tomasz Kalita, Sławomir Chmura