Elżbieta Stobbe

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Stobbe, ur. 17 VI 1955 w Rokitnicy. Absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1978).

1978-1982 zatrudniona w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Od IX 1980 „S”, założycielka „S”, przedstawicielka Zakładu w MKZ Mazowsze.

Po 13 XII 1981 w Porozumieniu CDN, od IV 1982 w MRKS, kierownik tzw. biura MRKS. W VII 1982 aresztowana, więziona w AŚ Warszawa-Mokotów, w IV 1983 skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Zwolniona z pracy. 1983-1991 zatrudniona w Ośrodku Informatyki Kolejnictwa PKP.

1991-1994 w USA, 1994-1998 zatrudniona w TP SA, od 1998 w Pomkomtelu SA.

?