Grzegorz Sajdak

Wersja robocza.

Grzegorz Sajdak, ur. 6 V 1953 w Nowym Sączu. Ukończył Techniku Mechaniczne w Nowym Sączu (1977).

1974-1984 ślusarz w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Biegonicach. 1968-1971 w ZHP.

W „S” od jesieni 1980, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w SZEW; od 8 X 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu (następnie Komisja MKZ Małopolska w Nowym Sączu). 9-11 I 1981 uczestnik strajku w Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK). 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek ZR, od IX 1981 szef Delegatury w Nowym Sączu. 7 VIII 1981 uczestnik marszu głodowego przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Od 11 VIII 1981 członek zespołu powołanego przez ZR Małopolska do prowadzenia rozmów z ministrem handlu wewnętrznego i usług Zygmuntem Łakomcem w sprawie zaopatrzenia w żywność.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 3 IV 1982. 1982-1984 współorganizator i działacz podziemnych struktur „S” w Nowym Sączu, od III 1983 szef (do aresztowania) Międzyzakładowego Komitetu Solidarności Nowy Sącz, uczestnik konspiracyjnych spotkań w Krakowie, m.in. w kościele oo. Reformatów (blisko współpracował z Andrzejem Szkaradkiem, Stanisławem Jelińskim, Konstantym Konarem, Henrykiem Najduchem); członek Rady Pracowniczej w SZEW; wydawca i drukarz „Wiadomości Nowosądeckich” (z A. Szkaradkiem, S. Jelińskim, Ryszardem Zagórskim, H. Najduchem, Piotrem Kałamarzem, Krzysztofem Pawłowskim); organizator i kolporter wydawnictw podziemnych na terenie nowosądeckich zakładów, punkty kolportażowe m.in. w al. Wolności u siostry i przy ul. Lwowskiej u S. Jelińskiego; współorganizator pomocy dla aresztowanych i ich rodzin. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy do 1989. 5 III 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, w VI 1984 zwolniony z pracy; uwolniony w VIII 1984 na mocy amnestii. Bez zatrudnienia do 1986; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1986-99 kierownik działu technicznego w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Sączu.

W 1989 w KO „S”, wiceprzewodniczący komisji wyborczej podczas wyborów 4 VI. Od 1999 prowadzi własną działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Grzegorz Sajdak.

Katarzyna Gajdosz