Jan Zbigniew Skóra

Wersja robocza.

Jan Zbigniew Skóra, ur. 31 V 1956 w Namysłowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1981).

W 1977 założyciel SKS na AGH. 1977-1980 wielokrotnie zatrzymywany, rewidowany, przesłuchiwany przez SB; w XII 1977 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za wywieszanie tekstu bez zezwolenia cenzury (GUKPiW). 1977-1989 kolporter, 1978-1980 wydawca niezależnych publikacji. 1981-1983 pracownik Instal Kraków.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 26 V 1982. 1983-1989 pracownik Zakładów Doświadczalnych Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Od 1990 właściciel Zakładu Automatyki Przemysłowej i Użytkowej Modus. 1990-1994 radny Miasta Kraków z listy KO. Od 2002 członek Stowarzyszenia Maj 77, członek zarządu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Adam Zechenter