Jerzy Surdykowski

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Surdykowski, ur. 14 III 1939 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1962). Dziennikarz, pisarz, publicysta, reporter.

1963-1967 pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej, następnie pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1968-1969 dziennikarz „Głosu Stoczniowca”, 1969-1972 „Perspektyw”, 1972-1981 „Życia Gospodarczego”, 1973-1981 „Życia Literackiego”, w 1981 „Zdania”. 1979-1981 i 1989-1990 wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1967-1982 w PZPR. Od 1971 w SDP, 1980-1990 wiceprezes.

W VIII 1980 obecny wśród strajkujących w SG, autor w „Strajkowym Biuletynie Informacyjnym «Solidarność»”; redaktor niezależnych „Wiadomości Krakowskich”.

Po 13 XII 1981 członek podziemnego SDP, organizator pomocy i stypendiów dla dziennikarzy pozbawionych możliwości wykonywania zawodu. W 1982 wyrzucony z PZPR, objęty zakazem pracy w państwowych środkach masowego przekazu. W 1983 (ze Stanisławem Brodzkim i grupą młodych współpracowników) przygotował „Raport o stanie komunikacji społecznej” (poza fragmentami nieopublikowany). Współpracownik prasy podziemnej, autor m.in. w „Hutniku”, „Tymczasem”, „Vakacie”, „Bez Dekretu”, „Krytyce”, „Moście”, „Arce” i „Biuletynie Małopolskim”. Współpracował z pismami emigracyjnymi: londyńskim „Aneksem”, paryską „Kulturą”, 1982-1990 z „Kontaktem”, od 1985 z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, także z „Tygodnikiem Powszechnym”.

V-VI 1989 redaktor naczelny ukazującego się w czasie kampanii wyborczej „Głosu Wyborczego Solidarności” (pismo wyborcze Małopolskiego KO); 1989-1990 członek redakcji „Tygodnika Solidarność”, w 1990 „Rzeczpospolitej”. 1990-1996 konsul generalny RP w Nowym Jorku. W 1997 wykładowca w Międzynarodowej Szkole Dziennikarskiej UJ w Krakowie. 1997-1999 członek redakcji „Wprost”. 1999-2003 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Birmie i na Filipinach. Członek SPP i polskiego Pen Clubu.

Autor tekstów eseistycznych w miesięczniku „Znak” oraz cotygodniowego felietonu Advocatus Diaboli w „Gazecie Krakowskiej”. W podziemiu wydał: Notatki gdańskie (pierwodruk w londyńskim Aneksie, 1982), Partię stanu wojennego (pod ps. Kappa, Unia, Warszawa 1984), Nie bez końca… (memoriał dla władz PRL) (Most, Warszawa 1987), autor sztuki teatralnej Horoskop (po wystawieniu w 1976 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu zdjęta przez cenzurę), powieści: Powracający z morza (1966), Oblężenie (1981, napisana w 1975, objęta zapisem cenzury), S.O.S. (2005), zbioru esejów Duch Rzeczypospolitej (Nowy Jork 1989), rozprawy filozoficznej Wołanie o sens (2006), książki Dokąd zmierza Ameryka (2001), scenariusza do filmu W każdą pogodę (1969).

Odznaczony m.in. nagrodą im. Bolesława Prusa przyznaną przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP (1986).

Od 14 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Porozumienie.

Ewa Zając