Joanna Szczęsna

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 23:50, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Joanna Szczęsna, ur. 2 XII 1949 w Łodzi. 1967-1971 studentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek polonistyka; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sekcja filologii polskiej (1976).

1967-1973 w ZSP. W III 1968 uczestniczka strajku okupacyjnego na UŁ, następnie związana z tajną grupą samokształceniową prowadzoną przez Witolda Sułkowskiego, Józefa Śreniowskiego i Stefana Tüerschmida, w VI 1968 uczestniczka akcji ulotkowej na terenie UŁ i Politechniki Łódzkiej. 1968-1970 w konspiracyjnej organizacji Ruch, uczestniczka zdobywania sprzętu, redaktor (na podstawie biuletynów specjalnych Polskiej Agencji Prasowej) materiałów do niezależnego pisma Ruchu „Informator” (ukazało się kilkanaście nr.), uczestniczka kółek samokształceniowych. W VII 1970 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Łodzi, skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi na 1 rok więzienia w zawieszeniu, w IV 1971 zwolniona; relegowana ze studiów. 1975-1977 dziennikarka Rozgłośni Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP, zwolniona z pracy za podpisanie Listu do Sejmu PRL z żądaniem powołania komisji sejmowej do zbadania okoliczności wydarzeń Czerwca 1976. Od 1976 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR, redaktor i kolporterka „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, współorganizatorka pomocy dla represjonowanych robotników, uczestniczka akcji zbierania podpisów pod listami protestacyjnymi, zbiórek pieniędzy, gromadzenia informacji nt. opozycji, kolporterka wydawnictw niezależnych, m.in. NOWej. 3-10 X 1979 uczestniczka głodówki w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, podjętej na znak solidarności z aresztowanymi działaczami czechosłowackiej Karty 77, autorka relacji z głodówki w niezależnym kwartalniku literackim „Zapis”. 1977-1980 (jako mgr filologii polskiej) pozbawiona możliwości pracy w szkole.

22-30 VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jesienią 1980 współzałożycielka, następnie redaktor, autorka w Agencji Prasowej Solidarności AS przy Regionie Mazowsze; w 1981 współzałożycielka i redaktor mającego się ukazać w Regionie „Tygodnika Mazowsze”.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; współorganizatorka podziemnego „Serwisu Informacyjnego Solidarności” (1. nr ukazał się 16-17 XII 1981); 1982-1989 autorka i redaktor w podziemnym „Tygodniku Mazowsze” (ps. Jan Klincz, Jan Sokół, Feliks Świetlik); 1985-1987 redaktor (z Anną Dodziuk) przeglądu informacji z kraju dla paryskiej „Kultury” (pod wspólnym ps. ja), organizatorka zaplecza TKK „S” (kontakty z zagranicznymi komitetami poparcia „S”, obsługa prasowa posiedzeń TKK). 5 VII 1982 zatrzymana, następnie aresztowana, przetrzymywana w AŚ Warszawa-Mokotów pod zarzutem posługiwania się cudzymi dokumentami, 15 X 1982 zwolniona, sprawa umorzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi. Wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz., poddawana rewizjom.

Od 1989 publicystka „Gazety Wyborczej”.

Współautorka (z Anną Bikont) biografii Wisława Szymborska. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny (1997) oraz książki Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (2006).

Laureatka (z Anną Bikont) Nagrody Wielka Fundacja Kultury (2006). Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999); odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 18 VII 1978 rozpracowywana przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOR; 5 II 1982 – 30 V 1984 przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Klara; 6 XI 1985 – 6 XI 1989 przez Wydz. III-2 SUSW/Wydz. X Dep. III MSW w ramach KE/SOR krypt. Sowa.

Beata Losson