Katarzyna Cibicka

Wersja robocza.

Katarzyna Cibicka, ur 22 XI 1931 w Baligrodzie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Sanoku (1951), absolwentka filologii polskiej WSP w Krakowie (1954), magisterium tamże (1973).

IX 1954 – VIII 1974 nauczycielka LO w Lubaczowie, od 1974 w II LO w Rzeszowie (tzw. czerwone liceum, obecnie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli).

Od 1980 przewodnicząca Koła „S” tamże (ponad 90% pracowników).

1982-1983 inwigilowana, przesłuchiwana (czasem zabierana z lekcji), rewidowana i zastraszana, 6 I 1984 zwolniona z pracy, na co rodzice zareagowali, zbierając podpisy pod protestem do władz lokalnych i krajowych. We wniosku o ukaranie Cibickiej dyrektor II LO podkreślał „destrukcyjny wpływ na znaczną część grona nauczycieli” oraz wyrażanie „odmiennego od obowiązującego – stanowiska”, wojewoda akcentował „ujemny wpływ wychowawczy na młodzież szkolną”. Obroną Cibickiej przed Komisją Odwoławczą Ministerstwa Oświaty i Wychowania podjęły się Anna Mizikowska z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu i nauczycielka Wiesława Błaszkiewicz. Komisja Odwoławcza stwierdziła jednak, że odwołująca się „w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej wprowadzała treści niezgodne z zadaniami socjalistycznej szkoły”, miała na celu „poderwanie zaufania do ustroju naszego państwa”. Mimo zwolnienia z pracy nadal pracowała z młodzieżą w swoim domu, m.in. organizowała uczestnictwo w pielgrzymkach Jana Pawła II, religijno-patriotycznych nabożeństwach i manifestacjach, kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych. 1984-1989 bibliotekarka w Liceum Plastycznym w Rzeszowie, następnie przez rok na zastępstwie w I LO tamże. Uczestniczka duszpasterstwa nauczycieli, duszpasterstwa ludzi kultury i komitetu pomocy represjonowanym u oo. bernardynów w Rzeszowie.

W 1990 przywrócona do pracy w II LO przez kuratora Jana Stanisza, członka „S”. 1989-2009 w Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”, 1995-2009 w radzie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” w Rzeszowie.

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2005).

26 VIII 1982 – 4 XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/RUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Działacz.

Michał Stręk