Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (Szczecin)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 22:47, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Szczecinie przy Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „S” został powołany uchwałą z 9 III 1981: „My niżej podpisani, wyrażając zaniepokojenie licznymi przypadkami wskazującymi na łamanie praworządności i stosowanie prawa karnego w celu zwalczania osób o odmiennych poglądach politycznych oraz kierując się obywatelskim poczucie obowiązku, powołaniem się na zasady Konstytucji PRL i Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich – ratyfikowanego przez Radę Państwa w 1977 roku, które to zasady gwarantują każdemu obywatelowi prawo do posiadania i swobodnego głoszenia swoich przekonań i poglądów, w tym również politycznych, uchwalamy założenie Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”.

Uchwałę podpisali: Agnieszka Dąbrowska – prawnik, Leszek Dąbrowski – prof. Politechniki Szczecińskiej, Jan Denisewicz – oficer Polskiej Żeglugi Morskiej, Artur Frey – prawnik, Mirosław Gruszczyński – aktor, Jan Kopeć – robotnik, Zygmunt Lampasiak – prawnik, Tadeusz Lichota – robotnik, Andrzej Milczanowski – prawnik, Radzimierz Nowakowski – architekt, Jarosław Piwar – dziennikarz, Jan Tarnowski – inżynier, Ryszard Ukielski – pracownik naukowy PS, Mieczysław Ustasiak – pracownik naukowy PS, Stanisław Wądołowski – technik, Jerzy Zimowski – prawnik. Przewodniczácym został Stanisław Wądołowski, w skład Prezydium powołano Agnieszkę Dąbrowską, Artura Freya, Andrzeja Milczanowskiego, Jerzego Zimowskiego. Po powołaniu KOWzP dołączyli: Ryszard Dąbrowski – inżynier, Henryk Jankowski, Michał Paziewski – dziennikarz, Zbigniew Sielicki – lekarz, Leszek Trawka – robotnik, Ewaryst Waligórski, Seweryn Wiechowski – dr medycyny, oraz Krzysztof Żórawski.

Celem KOWzP było zbieranie danych o łamaniu praw i wolności osobistych i informowanie o nich społeczeństwa i „S”, organizowanie obrony więzionych za przekonania oraz pomocy dla ich rodzin, także badanie procesów z wcześniejszego okresu.

KOWzP postanowił wydawać „Komunikat Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”. Do redakcji weszli: R. Nowakowski, Jerzy Sychut, J. Tarnowski, K. Żórawski.

Jan Tarnowski