Komitet Obywatelski „Solidarność” w Krotoszynie

Wersja robocza.

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Krotoszynie, 20 IV 1989 z inicjatywy Wiesława Orzechowskiego i Stanisława Rebelki, przy wsparciu ks. kanonika Sylwestra Stępnia w parafii św. Andrzeja Boboli odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie KO w Krotoszynie, wybrano zarząd KO w składzie: Mikołaj Ilnicki, Tadeusz Żmuda, Nowak, Roman Hyszko, Ludmiła Grzegorek. Zebrania KO w Krotoszynie były otwarte, co zapewniło mu wielu członków, gł. związanych z „S”, „S” RI, KIK-em. O powstaniu KO powiadomiono naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie. Spotkania KO w Krotoszynie odbyły się: 4, 9, 29 V i 8 VI 1989. Komitet organizował wiece wyborcze z udziałem kandydatów, m.in. 12 V 1989 na Rynku Głównym.

Grażyna Schlender