Marek Wójcik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Wójcik, ur. 24 I 1954 w Częstochowie. Ukończył Centrum Kształcenia Ustawicznego tamże (1993).

Od 1970 pracownik Walcowni Blach Grubych Wydz. Remontowego Huty im. Boleslawa Bieruta w Częstochowie (od 1990 Huta Częstochowa).

Od IX 1980 w „S”; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie, zwolniony w VI 1982. 1982-1989 wiceprzewodniczący TKZ w HBB, organizator pomocy dla dzieci hutników oraz pomocy finansowej i prawnej dla działaczy podziemia; kolporter wydawnictw podziemnych. 1983-1985 organizator druku podziemnego pisma „CDN” na terenie HBB. W 1985 współzałożyciel (wraz z m.in. Jarosławem Kapsą) jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowa. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w HBB.

1989-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Częstochowa, członek ZR, 1993-1995 członek Rady Krajowej Sekretariatu Metalowców „S”, 1993-2002 delegat na kolejne KZD, do 1995 członek KK. 1997-2001 poseł RP z listy AWS. Od 1991 z przerwą na kadencję sejmową członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa „S”. Od XII 1991 przewodniczący KZ „S” w HC. Od 1998 przewodniczący Międzywydziałowej KZ w Hucie Częstochowa SA.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE, zdjęto z ewidencji 17 I 1985; od 21 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Struktura.

?