Marian Stanisław Duszak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 22:23, 15 wrz 2016 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Marian Stanisław Duszak, ur. 12 IX 1948 w Elblągu. 1970-1977 student Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia.

1977-1978 pracownik Laboratorium Sztuki Galeria El w Elblągu, instruktor kulturalno-oświatowy. 1978 – IX 1981 bez zatrudnienia. Od IX 1980 członek redakcji, autor w „Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ «Solidarność» Region Elbląg”. 1981-1984 bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Elblągu, 1984-2006 nauczyciel historii w SP nr 9 w Elblągu.

Od X 1981 w „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 28 II 1982 zwolniony. Po wyjściu kolporter podziemnej prasy, m.in. „Głosu”, tygodnika „Wiadomości”, „Tu i Teraz”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS”, także książek (ok. 100-200 egz. jednorazowo); 1985-1989 współredaktor „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ «Solidarność»”, 1988-1989 także autor (tematyka społeczna, historyczna) w „Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»”.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, współorganizator spotkań przedwyborczych. 1989-1990 w Stronnictwie Pracy, współzałożyciel, nast. wiceprezes w Elblągu; 1990-1992 w ZChN, przewodniczący Koła Miejskiego. 1992 inicjator nadania SP nr 9 w Elblągu imienia Józefa Piłsudskiego, także pomysłodawca Izby Pamięci Marszałka. Od 2006 na emeryturze.

Autor książek, m.in.: Czekając na wyrok (Wydawnictwo Solidarność, Elbląg 1989), Wesołek (Akces, 1996), także artykułów historycznych: Powstaniec z Wołynia, Twórcy masowego terroru („Jednak Centrum”, Elbląg, 1998), Polakożercy („Regiony”, Elbląg, 1999).

Do 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach SOR krypt. Komisja.

Zbigniew Pąsik