Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej, ogólnopolska organizacja młodzieżowa powołana podczas Ogólnopolskiego Spotkania Niezależnych Środowisk Młodzieżowych. Ogólnopolski Komitet Założycielski NUMS powstał w Gdańsku 11 VI 1989. Organizacją kierowało Prezydium, liczące 21 osób. Pierwszym przewodniczącym została Anna Jędrzejewska. W VIII 1989 w Rynie na Mazurach odbył się obóz szkoleniowy działaczy organizacji, w którym uczestniczyło ok. 60 osób oraz kadra, wywodząca się z działaczy opozycji antykomunistycznej. Program szkolenia obejmował techniki druku, zasady redagowania tekstów prasowych, podstawowe prawa ucznia i obywatela.

Organizacja przeprowadziła kilka akcji, m.in. 29 IX 1989 zorganizowała ogólnopolską akcję „Szkoła drugim domem”, w celu aktywizacji środowiska uczniowskiego, a 12 X 1989 we Wrocławiu zaprezentowała happening podważający zasadność nauczania przysposobienia obronnego. Podejmowała także inicjatywy o charakterze literackim i kulturalnym (np. konkursy i wieczory poetyckie). Od początku istnienia NUMS był organizacją ideowo niespójną; skupiał zarówno ze zwolenników, jak i radykalnych przeciwników porozumień Okrągłego Stołu. To była jedna z przyczyn słabości organizacji, która spowodowała zaprzestanie działalności już na początku lat dziewięćdziesiątych.

Artur Adamski
Hasło ogólnopolskie