Niezależne Wydawnictwo Studenckie

Wersja robocza.

Niezależne Wydawnictwo Studenckie, jedyne niezależne wydawnictwo książkowe w regionie częstochowskim, związane z NZS Politechniki Częstochowskiej. Początkowo (od V 1981) wydawało broszury pod firmą pisma „Żak”, od XI 1981 jako NWS.

Twórcami wydawnictwa byli Jan Sakiel i Czesław Nowak.

Wydano trzy tytuły (Generał Władysław Sikorski 1881-1943, Nadzieja. Wiersze strajkowe, Józef Piłsudski Kazimierza Iranek-Osmeckiego) drukowane w nakładach 300-4000 egz. w poligrafii Studenckiej Spółdzielni Pracy „Grosik” w Częstochowie. Ostatniego tytułu – Sfałszowanych wyborów Stanisława Wójcika nie zdążono wydrukować, pozostał w makiecie.

Wojciech Rotarski