Niezależne Zrzeszenie Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 21:45, 26 wrz 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (Zabezpieczono "Niezależne Zrzeszenie Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze)))
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

Niezależne Zrzeszenie Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Powstało w XI 1981 w Katowicach z inicjatywy uczniów szkół średnich w znacznej części związanych z KPN i b. MKZ Katowice oraz wywodzących się z różnego rodzaju subkultur. Jako cel stawiało sobie reprezentacje środowisk uczniowskich, kształtowanie postaw patriotycznych, tworzenie demokratycznych samorządów szkolnych oraz zmianę programów nauczania historii i języka polskiego. Aktywnie swą działalność rozwinęło na terenie kilkunastu szkół Katowic i Chorzowa głównie poprzez kolportaż wydawnictw niezależnych i organizacje samorządów.

W skład Zarządu Regionu zrzeszenia wchodzili m.in. Adam Gustek, Krzysztof Kopiniok, Mirosław Markiewicz, Adam Jawor, Tomasz Potoczek, Jarosław Świrtun, Sławomir Skrzypek, Maciej Ratajczyk.

Jesienią 1981 NZMSP weszło w skład Federacji Młodzieży Szkolnej jednoczącej na zasadach federacyjnych większość niezależnych organizacji uczniowskich, jego delegaci uczestniczyli w zjeździe założycielskim FMS, który miał miejsce w auli SGGW w Warszawie. Druga tura zjazdu odbyła się 12 XII 1981 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S” w Katowicach. 13 XII obrady zostały przerwane a uczestnicy rozjechali się z postanowieniem kontynuowania dalszej tym razem niejawnej działalności w poszczególnych ośrodkach.

Na bazie NZMSP, którego działalność oficjalnie zawieszono w stanie wojennym, powstał konspiracyjny Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”. W latach 80. byli członkowie zrzeszenia zaangażowani byli w działalność opozycyjną na terenie Śląska min. w NZS, KPN, „S”, za którą wielu zostało internowanych i aresztowanych.

Adam Jawor