Ośrodek Kultury Słońce w Poznaniu

Wersja robocza.

Ośrodek Kultury Słońce w Poznaniu. Ośrodek Kultury Słońce na poznańskich Winogradach stał się ośrodkiem kultury niezależnej, gdy w 1986 podjął tam pracę Krzysztof Cieśliński. Inicjował on i organizował niezależną działalność kulturalną, współpracując z Barbarą Fabiańską, Markiem Kikiewiczem i wielu innymi. Bardzo szybko „Słońce” stało się miejscem spotkań i punktem kontaktowym działaczy poznańskiej opozycji.

Odbywały się tam regularnie pokazy niezależnych produkcji filmowych: magazynów i filmów dokumentalnych paryskiego Video-Kontaktu, dokumentów i filmów fabularnych Videonowej oraz filmów niedopuszczonych na ekrany kin. Organizowano koncerty (m.in. Antoniny Krzysztoń, Leszka Wójtowicza, Jacka Kaczmarskiego, Karela Kryla barda Praskiej Wiosny) oraz wystawy plastyczne i fotograficzne (m.in. „zakazane fotografie” Jana Kołodziejskiego). Julian Zydorek przygotował wystawę swoich zbiorów, poświęconą internowanym w latach 1981-1982. Autorskim projektem Krzysztofa Cieślińskiego był ogłoszony w 1989 ogólnopolski konkurs na plakat dla opozycji. Celem konkursu było uzyskanie plakatów o wysokiej jakości artystycznej, przybliżających ideały opozycji demokratycznej i wpisanie ich w pejzaż polskiej ulicy. Nadesłano ponad 130 projektów, które oceniali wybitni poznańscy artyści plastycy. Dwa projekty wykorzystano, tworząc plastyczny wizerunek II KZD. W licznych spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele szeroko pojętej opozycji, reprezentujący różne opcje polityczne, m.in. Jan Józef Lipski, Jakub Karpiński, Jan Lityński, Władysław Kunicki-Goldfinger, Leszek Moczulski, Hanna Chorążyna, Stefan Bratkowski, Jacek Merkel, Zdzisław Najder, Grzegorz Boguta, Jan Kofman. Prowadzony był stały kolportaż wydawnictw drugiego obiegu, którym zajmowali się m.in. Andrzej Radke, Sławomir Mikołajczak, Maciej Andrzejewski.

Mimo przeprowadzanych rewizji i inwigilacji Słońce było w drugiej połowie lat 80. ważnym ośrodkiem kultury niezależnej w Poznaniu.

SB rozpracowywała działalność Słońca m.in. w ramach SOR krypt. Hydra.

Agnieszka Łuczak