Piotr Myśliwiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 22:57, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wersja robocza.

Piotr Myśliwiec, ur. 12 II 1928 w Pstrągowej k. Strzyżowa. Ukończył Szkołę Przysposobienia Zawodowego w Tarnowskich Górach (1948), w 1949 uczeń Zawodowego Liceum Górniczego w Sławięcicach.

1949-1951 zasadnicza służba wojskowa, 1951-1955 radiotelegrafista w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. 1950-1955 w PZPR. Od 1955 pracownik Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa w Rzeszowie, jednocześnie podjął naukę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego zdobywając uprawnienia elektryka, w 1964 dyplom mistrzowski. Na fali wydarzeń poznańskiego czerwca od IX 1956 organizator i wiceprzewodniczący Rady Robotniczej w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa w Rzeszowie, wysuwającej postulaty pracownicze o charakterze ekonomiczno-socjalnym (m.in. podwyżki płac, przyznania 13-tej pensji, zniesienia tzw. norm produkcyjnych). Za prowadzoną działalność, pod pretekstem naruszenia dyscypliny, w 1958 zwolniony z pracy. 1958-1962 prowadził własny zakład rzemieślniczy w Rzeszowie. 1962-1973 pracownik WSK-PZL Rzeszów, 1973-1992 Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Asko w Rzeszowie.

Od 13 IX 1980 roku przewodniczący Komitetu Założycielskiego w SPPS Asko, następnie przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 nadal działacz związkowy i organizator podziemnych struktur „S”, organizator pomocy materialnej dla internowanych i ich rodzin we współpracy m.in. z Parafią Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie i jej proboszczem ks. Adolfem Grotkowskim, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji w Rzeszowie (1982-1989). Od 1983 członek Solidarności Walczącej. Wielokrotne zatrzymywany, przesłuchiwany, inwigilowany, rewizje w mieszkaniu i miejscu pracy, konfiskata wydawnictw podziemnych i sprzętu poligraficznego; szczególne nasilenie represji po aresztowaniu za działalność w SW syna Wiesława 16 IX 1985. Od 1988 uczestnik reaktywowania „S” w SPPS Asko.

1989-1992 ponownie przewodniczący KZ w SPPS Asko. Od 1992 na emeryturze. W 1989 członek KO przy RKW Rzeszowie, następnie KO w Rzeszowie. Od wyborów 4 VI uczestnik prac obwodowych komisji wyborczych z rekomendacji KO i „S”. Od I 2005 członek Grupy Ujawnić Prawdę, V 2005 – 2010 przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów przy ZR w Rzeszowie, od 2010 członek Zarządu.

14 VIII 1982 – 26 IV 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść; 20 II 1982 – 20 IV 1990 w ramach SOR krypt. Ośmiornica; 31 I 1985 – 23 I 1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II; 16 I 1987 – 24 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Konspirator. W 2006 pozwany o naruszenie dóbr osobistych przez TW Okoń. W 2007 Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił powództwo z braku dowodów.

Michał Stręk