Piotr Rychter

Wersja robocza.

Piotr Rychter, ur. 13 IX 1954 w Żyrardowie. Wykształcenie średnie.

Pracownik Krośnieńskiej Spółdzielni Pracy Robót Budowlanych i Hydrologicznych Hydrobud w Krośnie Oddział w Sanoku.

Jesienią 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie sekretarz Komisji Zakładowej „S” w Hydrobudzie. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Krośnieńskiego „S”, delegat na I KZD, członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej; 26 XI 1981 uczestnik z ramienia Krajowej Komisji Porozumiewawczej (wraz z kierownictwem Zarządu Regionu Podkarpacie „S”) spotkania z posłami Ziemi Krośnieńskiej w sprawie uchwały Zarządu Regionu żądającej od premiera i Wojewódzkiej Rady Narodowej odwołania wszystkich wojewodów krośnieńskich, które zakończyło się niepowodzeniem (posłowie nie zobowiązali się do złożenia w tej sprawie interpelacji poselskiej u premiera).

Stanisław Fryc