Przypis do tej strony

Z Encyklopedia Solidarności

Bibliographic details for I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego