Strona główna

Z Encyklopedia Solidarności

Witamy na stronach Encyklopedii Solidarności

Encyklopedia Solidarności to najobfitsze źródło wiedzy o polskiej opozycji antykomunistycznej lat 1976–1989. Obecnie prezentujemy prawie 4800 biogramów, ponad 1800 haseł przedmiotowych i ponad 150 tysięcy stron prasy podziemnej. Nieustannie pracujemy nad dalszymi.
Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie rozpoczął prace nad przygotowaniem do druku III tomu Encyklopedii Solidarności. W celu usprawnienia kwestii organizacyjnych w styczniu 2013 roku powołano Komisję Zarządzającą ES w składzie: dr Łukasz Kamiński (prezez Instytutu Pamięci Narodowej), Przemysław Miśkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie), dr Andrzej Zawistowski (dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN), dr Władysław Bułhak (z-ca dyrektora BEP IPN) oraz dr Grzegorz Waligóra (redaktor naczelny ES).

Do prowadzenia prac merytorycznych nad III, IV i V tomem ES Komisja Zarządzająca powołała nową Redakcję Naukową w składzie: dr Grzegorz Waligóra (redaktor naczelny), Łukasz Sołtysik (zastępca redaktora naczelnego), Kamil Dworaczek (sekretarz redakcji), dr Marcin Zwolski, Leszek Próchniak. We wszystkich oddziałach IPN do koordynacji prac nad ES powołani zostali pełnomocnicy oddziałowi (zob. Kontakt). Od grudnia 2012 roku decyzją prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego Encyklopedia Solidarności jest Centralnym Projektem Badawczym BEP IPN.

Prace merytoryczne i redakcyjne nad III tomem ES powinny zakończyć się do XII 2014 roku.

Wszystkich zainteresowanych chcących przekazać uzupełnienia lub sprostowania dot. bohaterów, wydarzeń, struktur czy inicjatyw wydawniczych z lat 1976-1989 prosimy o kontakt z pełnomocnikami oddziałowymi ES.

---


Drodzy Czytelnicy!

Encyklopedia Solidarności – ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji w Polsce 1976-1989 to projekt dokumentacyjny, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Pokolenie i Oficynę Wydawniczą Volumen. Jego celem jest publikowanie od sierpnia 2010 r., w 30. rocznicę powstania Związku, „Encyklopedii Solidarności”. Będzie się na nią składać ok. 5 000 biogramów, 2 500 haseł rzeczowych oraz szczegółowe kalendarium. Zdajemy sobie sprawę, że nawet tak duża liczba haseł encyklopedycznych stanowi wypełnienie jedynie niewielkiej części potrzeb w zakresie dokumentowania walki polskiej opozycji. Jest to jednak niezbędny pierwszy krok, po którym nastąpią kolejne.

Hasła i biogramy, przygotowywane przez dziesiątki autorów, współpracujących z wieloma pełnomocnikami regionalnymi, trafiają do Redakcji Encyklopedii w Warszawie. Po ich weryfikacji i redakcji umieszczane są w internetowej edycji Encyklopedii Solidarności. W chwili obecnej publikujemy ponad 4700 biogramów i 1800 haseł rzeczowych. Liczby te systematycznie rosną. Przy ich lekturze prosimy pamiętać, że nie są to wersje pełne, łatwo można zauważyć pewne braki. W niektórych regionach brakuje jeszcze wielu haseł i biogramów. Te braki systematycznie uzupełniamy.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pełnomocnikami regionalnymi. Zdajemy sobie sprawę, że czasem do haseł zakradają się błędy – pamięć ludzka bywa zawodna, wiele dokumentów zniszczono. Jeśli Państwa zdaniem jakieś informacje należy poprawić, prosimy o kontakt z Redakcją. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, uzupełnienia i propozycje zmian. Internetowa wersja Encyklopedii z założenia podlega nieustannej aktualizacji, będzie też rozbudowywana o wiele dodatkowych materiałów.

Zespół redakcyjny Encyklopedii Solidarności
Ludzie

Podstawą każdego ruchu są ludzie, którzy go tworzą. Stąd też podstawowy zrąb Encyklopedii Solidarności tworzą biogramy działaczy Związku i innych ugrupowań opozycyjnych. Ponieważ pragniemy, aby historia była przedstawiona w pełnym wymiarze, zamieszczamy biogramy nie tylko niezłomnych bohaterów, lecz także tych, którzy w jakimś momencie zostali złamani i zdradzili swoje ideały oraz sprawę, o którą walczyli.

Dowiedz się więcej...
Struktury

Opozycja polska lat 1976-1989 charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur. Również na bazie NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego powstawały dziesiątki i setki autonomicznych grup, organizacji, z których wiele z czasem rozszerzyło swoją działalność poza sprawy ściśle związkowe. Niestety w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania opisu wszystkich struktur, poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Dowiedz się więcej...
Wydarzenia

Okres lat 1976-1989 obfitował w szereg ważnych wydarzeń: strajki, demonstracje, pielgrzymki Ojca Świętego. Najważniejsze z nich zyskały własne hasła, które publikujemy w tym dziale, inne zostały opisane w kalendarium.

Dowiedz się więcej...
Kalendarium

Na dzieje Solidarności i innych ruchów opozycyjnych z lat 1976-1989 warto spojrzeć nie tylko poprzez pryzmat losów poszczególnych osób i struktur, lecz także chronologicznego układu wydarzeń. Służy temu poniższe, stale rozbudowywane kalendarium.

Dowiedz się więcej...
Prasa

Niezależna polska prasa z lat 1976–1989 była fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, angażując tak wielu ludzi. W Encyklopedii Solidarności przedstawiamy informacje o najważniejszych z ponad 5 500 niezależnych czasopism, jakie ukazywały się od 1976 r. do momentu zniesienia cenzury. Zapraszamy do wirtualnej czytelni.

Dowiedz się więcej...