TL-1982/03

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 23:17, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kalendarium marzec 1982

 • Ukazuje się pierwszy w stanie wojennym numer „Biuletynu Dolnośląskiego” (od VI 1982 pismo Solidarności Walczącej). Nie licząc wydań specjalnych, do roku 1990 ukaże się 96 numerów „BD”.

1-2

 • Delegacja partyjno-rządowa PRL przebywa z pierwszą po wprowadzeniu stanu wojennego wizytą w Moskwie. Strona sowiecka oświadcza, że […] działania WRON spotykają się ze zdecydowanym poparciem i pełnym zrozumieniem społeczeństwa radzieckiego. […]

1-10

 • W Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce internowani prowadzą protest głodowy.

4

 • W Głuchołazach oblano farba pomnik gen. Karola Świerczewskiego.

8

 • W Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, ok. 200 studentów składa kwiaty przed tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968.

8-21

 • W Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim 42-osobowa grupa internowanych prowadzi głodówkę w proteście przeciwko „naruszaniu praw człowieka i obywatela”.

10

 • W Warszawie na ulicy zostaje raniony z broni palnej żołnierz LWP.

12

 • Służba Bezpieczeństwa we Wrocławiu likwiduje drukarnię wydającą biuletyn „Z dnia na dzień”. Aresztowane zostają 4 osoby. Pismo wychodzi jednak nadal.
 • W „Życiu Warszawy” ukazuje się ogłoszenie: „Poszukuję uczciwej pracy. Jacek Maziarski”, zamieszczone przez wyrzuconego z pracy znanego dziennikarza.

13

 • W Poznaniu na ulicach pojawia się gazetka uliczna „Antywrona – Komentarz Małej Wojennej Oficyny Wydawniczej” z instrukcją, jak zakładać Koła Oporu Społecznego (KOS).
 • W Poznaniu powołany zostaje przez studentów i uczniów Ruch na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej; wśród działaczy są m.in. Zbigniew Czerwiński, Tomasz Galant, Andrzej Gigiel, Jarosław Pogorzelec, Tomasz Zagozda.

16

 • Powstaje podziemna Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk w składzie: Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall, Stanisław Jarosz, Bogdan Lis i Marian Świtek. „Oficjalnie” poinformowano o jej powstaniu dopiero 6 V 1982, w komunikacie zamieszczonym w podziemnym piśmie „Solidarność”.
 • W Lidzbarku Warmińskim oblano farbą pomnik żołnierzy sowieckich.

17

 • W Skoczowie oblano farbą pomnik braterstwa broni żołnierzy polskich i sowieckich. Po raz kolejny pomnik uszkodzono 3-ego, a następnie 23 IV.

20

 • W Białymstoku zostaje powołana Tymczasowa Komisja Regionalna NSZZ „Solidarność“ Region Białystok, będąca kontynuacją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ścisłe kierownictwo stanowią: Roman Wilk, Dariusz Boguski, Jerzy Rybnik, Stanisław Marczuk (przewodniczący), Leopold Stawecki, Krzysztof Burek.
 • Zostaje rozwiązane Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. SDP - jak stwierdza oficjalne uzasadnienie decyzji – po nadzwyczajnym zjeździe w 1980 r. nie realizowało swoich podstawowych celów statutowych [...] podejmowało przedsięwzięcia sprzyjające demontażowi państwowych i społecznych instytucji informacji publicznej, dezinformujące środowisko dziennikarskie i utrudniające wypełnianie zadań dziennikarzy w socjalistycznym państwie.

22

 • W „Tygodniku Mazowsze” opublikowany zostaje list otwarty Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do swoich członków:

[…] Zwracamy się do Was w chwili dramatycznej dla naszego zawodu, podjęta została decyzja rozwiązania SDP, mimo naszych starań o wznowienie dialogu. Decyzja ta stanowi ukoronowanie bezpodstawnych i bezprawnych represji, jakie od miesięcy spadają na nasze środowiska. Zerwane zostało normalne funkcjonowanie kanałów komunikacji społecznej, nadal nie ukazuje się wiele tytułów, nie wznowiono emisji wiarygodnych audycji radiowych, a dziennikarze poddawani są hańbiącej i sprzecznej z prawem tzw. weryfikacji. Kapturowe sądy pozbawiają prawa wykonywania zawodu zwłaszcza dziennikarzy cieszących się szacunkiem zarówno we własnym środowisku zawodowym, jak i wśród tych, którym służyć pragnęli, a więc czytelników i słuchaczy. Z czołówki naszego zawodu tylko nieliczni oddali swe pióra na usługi propagandy stanu wojennego. [...] Dziś władze znów zamieniły propagandę w czynnik kryzysogenny i chcą to uczynić naszymi rękami, przekreślając w ten sposób tę wiarygodność, którą udało nam się zdobyć w ostatnim roku. [...] Dziennikarski Kodeks Obyczajowy obowiązuje nadal i nikt nie jest władny nikogo zwolnić od przestrzegania jego postanowień. Niech świadomość, że wszystko zostanie ocenione, będzie ostrzeżeniem pod adresem tych, którym wydaje się, że czas pogardy dla honoru i rzetelności będzie trwał wiecznie. […]

 • List podpisali: Stefan Bratkowski – prezes, Maciej Iłowiecki i Jerzy Surdykowski – wiceprezesi, Krzysztof Klinger, Jacek Ratajczak – sekretarz, Wojciech Adamski, Stanisław Brodzki, Marek Chmielewski, Jacek Moskwa, Jacek Snopkiewicz, Jerzy Szperkowicz, Maciej Szumowski, Jerzy Turowicz – członkowie, Jacek Kalabiński – prezes Oddziału warszawskiego, Krzysztof Kasprzyk – prezes Oddziału krakowskiego.

25

 • W Ośrodku Odosobnienia w Iławie zostają pobici przez służbę więzienną internowani: H. Osowski-Machliński, H. Cześnik, K. Pawłowski, T. Bednarczyk.

25

 • W Żyrardowie oblano farbą pomnik żołnierzy sowieckich.

29/30

 • W Mirostowicach. pow. Żary, oblano farbą pomnik żołnierzy sowieckich.

30

 • Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, w składzie: sędzia kmdr ppor. Andrzej Grzybowski –przewodniczący, kpt. Andrzej Sałański i por. Aleksander Głowa, w trybie doraźnym, skazuje: Rudolfa Zająca na 6 lat i 6 miesięcy więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych, Eugeniusza Szymeckiego 5 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, Czesława Nowaka 4 lata i 6 miesięcy więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, Wiesława Teofila Wika-Czarnowskiego na 3 lata więzienia i 1 rok pozbawienia praw publicznych, Gintera Albrechta na 1 rok więzienia, za to, że [...] będąc członkami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego w Zarządzie Portu Gdańsk, który został zmilitaryzowany, zorganizowali i kierowali strajkiem załogi […]. Alinie Sopuszyńskiej postępowanie karne sąd warunkowo umorzył na 2 lata, a Mariana Podgórskiego uniewinnił. Oskarżał prokurator wojskowy – por. Andrzej Fing. Obrońcy: Waldemar Heisler, Mieczysław Krawczyński, Jerzy Łapicki, Stanisław Marzyński, Stanisław Mizerski, Mieczysław Szpakowski, Włodzimierz Wolański.

31

 • Komisja Praw Człowieka przy ONZ uchwala rezolucję wzywającą Sekretarza Generalnego ONZ do zbadania, w jakim stopniu naruszane są prawa człowieka i obywatela w Polsce.