TL-1986/12

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja z dnia 23:17, 20 sie 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje) (1 wersja: Import ze starej Encyklopedii)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kalendarium grudzień 1986

4

 • Uroczyście obchodzą święto Barbórki wszystkie kopalnie w Polsce. Największa uroczystość odbywa się w Jastrzębiu-Zdroju. Na zaproszenie proboszcza jastrzębskiej parafii ks. prałata Bernarda Czerneckiego oraz Tadeusza Jedynaka – niedawno wypuszczonego z więzienia przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”, na mszę przybywają oprócz górników śląskich przedstawiciele Zagłębia Miedziowego i Zagłębia Lubelskiego, a także delegaci ze Szczecina z Marianem Jurczykiem oraz Anna Walentynowicz z Gdańska, Andrzej Słowik z Łodzi, Zbigniew Bujak z Warszawy oraz reprezentanci Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.

6

 • Powołana zostaje Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa. Zaproszono do niej 56 osób. Liderzy opozycji, poza Władysławem Siłą-Nowickim, nie przyjęli zaproszenia.
 • W Gdańsku przed Halą Olivii 15 uczestników Ruchu Wolność i Pokój przed rozpoczęciem koncertu „Rock dla pokoju” protestuje przeciw więzieniu za odmowę służby wojskowej Świadków Jehowy. Po 5 minutach interweniuje milicja, konfiskując transparenty: „Każdy człowiek ma prawo do odmowy służby wojskowej”, „Wojsko niszczy osobowość”, „Wolność i Pokój dla każdego – również dla świadka Jehowy”, „Pobór = Wybór”. Milicja zatrzymuje odczytującego oświadczenie Wojciecha Jankowskiego, a także K. Galińskiego, A. Miszka, J. Cieszyńskiego, Sławomira Dutkiewicza, T. Germana, B. Kowalską, M. Kiepacza, M. Sawickiego.

10

 • Powstaje Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” powołana przez przewodniczącego „S” Lecha Wałęsę. W pracach Komisji uczestniczy około 40 osób z różnych stron Polski. Podstawowym zadaniem obok organizowania pomocy prawnej oraz działalności informacyjnej jest rekompensowanie strat materialnych ponoszonych przez działaczy w wyniku represji władz. Obejmowało to w pierwszym rzędzie refundowanie grzywien, pokrywanie strat poniesionych w wyniku konfiskaty samochodów czy w rzadkich przypadkach przyznawanie zasiłku pozwalającego na odzyskanie równowagi finansowej ludziom represyjnie zwolnionym z pracy. Przewodnictwo Komisji obejmuje Zbigniew Romaszewski.

15

 • Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystosowuje protest do Sejmu PRL przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce w ogóle i lokalizacji elektrowni Warta w Klępiczu w szczególności. Rolnicy z woj. gorzowskiego wysyłają do Sejmu list popierający postulaty zawarte w wystąpieniu Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

16

 • Michaił Gorbaczow proponuje w rozmowie telefonicznej Andriejowi Sacharowowi powrót z zesłania w mieście Gorki do Moskwy (A. Sacharow powrócił do Moskwy 25 XII).
 • W Stoczni Gdańskiej z pierwszej zmiany wychodzi ok. 300 osób z Lechem Wałęsą na czele, który wraz ze stoczniowcami składa kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia ‘70. W międzyczasie 3 funkcjonariuszy ZOMO próbuje zatrzymać zagranicznego korespondenta, ale uniemożliwia im to interwencja kilkunastu stoczniowców.

23

 • Rzecznik rządu Jerzy Urban: Władze państwowe podzielają pogląd związków, że ruch związkowy powinien być zjednoczony. Oznacza to, że w jednym zakładzie będzie działać tylko jedna organizacja związkowa. [...] Kwestia struktury ruchu zawodowego w ogóle nie odnosi się do podziemnych oraz nadziemnych grup politycznych posługujących się nazwą „Solidarności”. Nie mają one nic wspólnego z jakimikolwiek związkami zawodowymi. Chcą tylko powtórzyć trick wyjeżdżania na związkowym koniu na pole walki politycznej. [...] Wielką naiwnością jest mniemanie [...], że jeszcze raz Polacy pójdą tą samą drogą. To się nie zdarzy ani w bliskiej, ani w dalekiej przyszłości.

30

 • 8 czołowych działaczy opozycji, byłych więźniów politycznych, wystosowuje apel do gen. Wojciecha Jaruzelskiego o zwolnienie pozostałych jeszcze w więzieniach PRL 15 osób skazanych lub oskarżonych o czyny natury kryminalnej, choć oczywiste są ich motywy polityczne. Pod apelem podpisują się: Czesław Bielecki, Kazimierz Janusz, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Adam Michnik, Leszek Moczulski, Zbigniew Romaszewski.
 • 15 osób nadal przebywających w więzieniach to: Ryszard Balewski – pracownik stoczni, Robert Chechłacz – uczeń, Andrzej Cybulski – pracownik portowy, Zygmunt Grzesiak – student, Zdzisław Hebda – lekarz, Adam Hodysz – oficer WUSW, Kazimierz Krauze – pracownik MPK, Andrzej Kumor – student, Eugeniusz Lewandowski – pracownik MZK, Jan Łodyga – kontroler, Tomasz Łupanow – uczeń, Jacek Mleczko – student, Krzysztof Ochel – dekarz, Jerzy Orzeł – pracownik HiL, Marian Stachniuk – inżynier.
 • Według danych MSZ i MSW w l. 1980-1986 na emigrację udało się prawie 740 tys. obywateli polskich, w tym ponad 22 tys. inżynierów i techników, 3 tys. ekonomistów, 3 tys. lekarzy, 2,5 tys. architektów, 1,5 tys. pracowników naukowych. 70% emigrantów nie przekroczyło 35 roku życia. Głównym kierunkiem emigracji były RFN i Berlin Zachodni.