TL-1989/11

Kalendarium listopad 1989

9

  • W wyniku zmian politycznych zachodzących w bloku sowieckim mieszkańcy Berlina Wschodniego rozpoczęli demontaż muru berlińskiego.