Teatr Niespokojny

Wersja robocza.

Teatr Niespokojny, grupa działająca 1979-1981 przy klubie studenckim Wakans w Częstochowie, określająca się mianem teatru alternatywnego.

Główni twórcy TN: Marek Pacholec (autor tekstów i inscenizacji) i Anna Kamińska (autorka inscenizacji); współpracownicy: Janusz Cyga, Jerzy Piwowarski (technik zespołu).

Pierwszy spektakl – Nowy Rok (premiera I 1980) wyróżniono w przeglądzie START 80 w Kielcach (1980). Drugi spektakl – Powracająca fala (premiera 20 III 1981) był próbą artystycznego opisu zmian w Polsce po Sierpniu ’80 i otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Debiutujących START 81 w Łodzi (III 1981); tekst sztuki opublikowano w piśmie „Silva Rerum” (Warszawa) 1982, nr 2.

Wojciech Rotarski