Wacław Mazur

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Mazur, ks., ur. 26 IV 1940 w m. Opactwo k. Kozienic. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1964).

1964-2006 wikariusz, następnie proboszcz w parafiach na terenie diecezji sandomierskiej, 1977-1982 wikariusz w kościele św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wielokrotnie represjonowany za działalność duszpasterską, m.in. za publiczne mówienie o Katyniu i krytykę władz komunistycznych.

Autor patriotycznych kazań wspierających „S” i krytykujących stan wojenny. W 1982 zaangażowany w pomoc internowanym i więzionym, oraz ich rodzinom. Współinicjator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolporter ulotek wydawanych przez podziemną „S”. W 1982 przeniesiony, po interwencji wojewody kieleckiego, do parafii w m. Wszechświęte (woj. świętokrzyskie). Po 13 XII 1981 inwigilowany przez SB, wielokrotnie przesłuchiwany. W 1985 nawoływał w kazaniach do bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

W 1989 wzywał do poparcia KO „S”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Paweł Gotowiecki