Witold Ryszard Kaszuba

Wersja robocza.

Witold Ryszard Kaszuba, ur. 8 VI 1953 w Dzierżoniowie. Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Świdnicy (1976).

1972-1975 pracownik PKS Świdnica, 1976-1978 Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot w Warszawie, 1978-1983 Zakładów Mechanicznych Ursus.

W VII 1980 współorganizator strajku w ZM Ursus. Od IX 1980 w „S”; 1980-1981 członek Zarządu Fabrycznego „S” w ZM Ursus, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty, organizator niezależnej działalności kulturalno-oświatowej, współwydawca „Zeszytów Historycznych”.

14 XII 1981 uczestnik strajku w ZM Ursus, aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany w KD MO Warszawa-Ochota, przetrzymywany w AŚ Warszaw-Mokotów; w I 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 3 lata więzienia, osadzony w ZK Warszaw-Mokotów, od 17 IV 1982 w ZK w Łęczycy, od 4 VI 1982 w ZK w Hrubieszowie; uczestnik głodówek protestacyjnych, m.in. o uzyskanie statusu więźnia politycznego, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W 1983 zwolniony z ZM Ursus, w 1984 Sąd Pracy w Warszawie oddalił jego odwołanie. 1984-1989 współpracownik RKW „S” Region Mazowsze i TKZ „S” ZM Ursus, organizator lokali konspiracyjnych, środków finansowych, transportu, materiałów poligraficznych, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Samorządnej Rzeczpospolitej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Głosu Ursusa”; kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizji, karany przez kolegium ds. wykroczeń. VIII-XI 1984 aresztowany, przesłuchiwany w SUSW w Warszawie i AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii. 1984-1986 współzałożyciel i pracownik Spółdzielni Pracy Unicum w Warszawie. 1986-1996 prezes ZPU Wola Sp. z o.o.

1996-2004 prezes Wola Info SA, od 2004 przewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info SA.

2 XII 1981 – 6 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KS MO w ramach SOR krypt. Kwartet; od 7 VIII 1984 przez Wydz. V SUSW w ramach SOS krypt. Czwórka; 8 II 1985 – 19 V 1989 w ramach SOR krypt. Rebus.

Tomasz Szostek