Wojciech Oracz

Wersja robocza.

Wojciech Oracz, ur. 9 IV 1952 roku w Jacentowie, obecnie woj. świętokrzyskie. 1970-1973 student Akaademii Ekonomicznej w Krakowie, 1975-1977 student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w X 1977 skreślony z listy studentów (formalnie w związku z niezdaniem egzaminu z logiki, w rzeczywistości za przekonania i działalność opozycyjną), 1977-1979 kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tych samych latach uczestnik seminarium filozoficznego ks. Józefa Tischnera na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

1964-1970 w ZHP, 1966-1970 w ZMS, 1967-1970 przewodniczący zarządu szkolnego LOK, 1970-1975 w ZSP, 1975-1977 w SZSP. 1974-1975 konwojent w Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Krakowie. 1979-1980 portier w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. V 1977 aktywny uczestnik demonstracji w Krakowie po śmierci studenta Stanisława Pyjasa. 1977-1980 członek SKS, współpracownik KSS KOR oraz ROPCiO, 1978-1980 współpracował z WZZ, 1979-1980 z RMP i KPN; wielokrotnie zatrzymywany (m.in. na 48 godz. 22 IV 1979 oraz po manifestacji patriotycznej 11 XI 1979) i przeszukiwany przez SB (m.in. 4 III 1980). 1977-1980 współzałożyciel, organizator i redaktor Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania” w Lublinie; 1976-1980 kolporter „Spotkań”, „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego KOR”, książek; współpracownik Niezależnego Wydawnictwa NOWa, „Robotnika” i wydawnictw SKS. Od 1978 prowadził założoną przez siebie Open Sky Gallery. Od 1975 związany z Duszpasterstwem Akademickim oo. Dominikanów Beczka w Krakowie, 1977-1978 współorganizator, działacz duszpasterstwa przy kościele ss. Norbertanek w Krakowie.

Po 1981 nie brał udziału w działalności opozycyjnej.

1998-2006 założyciel i prezes Stowarzyszenia Niezależnych Artystów Bramy Floriańskiej Brama, od 2002 członek Stowarzyszenia Maj.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Jadwiga Zechenter