Zbigniew Walczyk

Hasło wydrukowane w Tomie I.
Hasło wydrukowane w Tomie II.

Zbigniew Walczyk, ur. 16 VI 1960 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1982).

1981-1982 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Św.

Od IX 1980 w „S”; od jesieni 1981 w KPN.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w hucie; w 1982 współorganizator produkcji i kolportażu ulotek, współwydawca podziemnego pisma „Biuletyn Wojenny”; od IV 1982 współorganizator podziemnego Komitetu Ocalenia Związku; 5 V 1982 aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, zwolniony w VIII 1983; 1983-1990 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki (od 1989 Huta Ostrowiec). 1985-1987 wydawca, redaktor i kolporter podziemnego pisma „Reduta”, przewodniczący Tymczasowej Komisji Miejskiej „S”, 13 X 1985 koordynator ogólnopolskiej akcji bojkotu wyborów do Sejmu PRL na terenie Ostrowca Św. Współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Michała Archanioła, animator Ruchu Trzeźwości; 1986-1988 przewodniczący Tymczasowej KZ w hucie, w 1987 współpracownik Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988-1989 RKW; redaktor podziemnego pisma „Solidarność”. W 1988 inicjator powołania Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Ostrowcu Św.; 1988-1989 przewodniczący Komisji Organizacyjnej w hucie, następnie przewodniczący KZ; wielokrotnie zatrzymany, poddawany rewizjom.

W 1989 współzałożyciel Miejskiego KO „S” w Ostrowcu Św.; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-2005 własna działalność gospodarcza. 1991-1993 w PC, przewodniczący w Ostrowcu Św., następnie w ROP. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2007-2009 prezes Stowarzyszenia Byłych Działaczy „S” w Ostrowcu Św., współzałożyciel Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Solidarność i Pamięć. Od 2009 mieszka na stałe we Włoszech.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Do 9 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kielcach w ramach SOR; 17 XI 1988 – 31 VIII 1989 przez p. V RUSW w Ostrowcu Św. w ramach SOR krypt. TKO.

Paweł Gotowiecki