Zygmunt August Sikorski

Wersja robocza.

Zygmunt August Sikorski, ur. 12 I 1924 w Wolnym Mieście Gdańsku, zm. 14 I 2006 w Gdańsku. Ukończył I LO w Gdańsku (1947).

Od VII 1942 żołnierz NSZ, następnie 25. pp AK, VII–IX 1944 żołnierz 32. pp AK, zatrudniony jako telegrafista na granicznej stacji kolejowej w Platerowie k. Siedlec, współpracownik wywiadu AK, we IX 1944 aresztowany przez NKWD, przewieziony do obozu na Majdanku, po ucieczce wcielony do przyfrontowej służby kolejowej w Siedlcach, od VI 1945 zatrudniony przy uruchamianiu stacji kolejowej w Nowym Porcie. 1948–1981 pracownik Zarządu Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1977 współpracownik KSS KOR i RMP, kolporter niezależnych pism (m.in. „Rodła”) i ulotek.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, współpracownik MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”, współtwórca struktur „S” w PG, doradca KZ, współinicjator przywrócenia krzyża na mogiły żołnierzy Westerplatte, współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej im. 3 Maja.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w PG. Od 1982 na emeryturze. 1982–1989 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, redaktor podziemnego pisma „Portowiec”. Od 1987 członek Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, od 1988 Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Od 1990 członek ŚZŻAK, członek Zarządu Koła Gdańsk. Od 1992 współpracownik Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Od 1994 członek stowarzyszenia Godność, od 2000 członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, od 2004 honorowy członek „S”.

Autor wielu publikacji, m.in. Jan Kazimierz Szalewski. Dzieje pomorskiego patrioty (Gdańsk 1996), współautor Szlakiem partyzantów Armii Krajowej i „Gryfa Pomorskiego” w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Kaszubskim (Gdańsk 2001).

Wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1974), odznaczony Krzyżem Armii Krajowej (1994), Krzyżem Partyzanckim (1999).

25 XI 1985 – 21 XI 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie, nr rejestracyjny 52333.

Adam Borowski