„Świadectwo” (Bydgoszcz)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Świadectwo”, podtytuł: „Pismo Społeczne Chrześcijan”, motto: Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo (Zbigniew Herbert). Pismo wydawane w Bydgoszczy od 29 XI 1987.

Ukazało się ponad 20 nr. o obj. 8-20 s. w formacie A-5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 500 egz.

Redaktor naczelny: Stefan Pastuszewski.

Publikowano artykuły w duchu społecznego nauczania Kościoła.

Zasięg ogólnopolski.

Od 1992 ukazuje się jako nieregularne pismo Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy,

Stefan Pastuszewski