„Świadomość” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Świadomość”, dwumiesięcznik Polskiego Frontu Narodowego, wydawany wiosna 1989 – zima 1990 w Warszawie.

Ukazało się 5 nr. o obj. 8 s. w formacie A-4, drukowanych techniką sitodruku przez Wydawnictwo im. Orląt Lwowskich w nakładzei nieustalonym; numeracja ciągła.

W składzie zespołu: Andrzej Wylotek (ps. Rafał Krzeński) - redaktor naczelny, Jerzy Miszczak (ps. Jerzy Józefowicz; 1985-1987 współpracownik pisma „Samorządna Rzeczpospolita”), Marian Konarski - artysta malarz z grupy Szczep Rogate Serce (autor tekstów).

Podejmowano problematykę polityczną, publikowano uchwały i odezwy PFN, struktur z nią współpracujących, rządu RP na Uchodźstwie, zajmowano się problematyką położenia Polaków na Litwie, poruszano tematykę kulturalną (np. przedruk tekstu M. Konarskiego Osobowość narodu w sztuce i kulturze).

Kolportaż własny i przez struktury współpracujące z PFN (m. in. PPN).

Tomasz Szczepański