„Żądło Robola”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Żądło Robola”, satyryczne pismo założone przez Stanisława Józefa Śniega, wydawane I 1982 – 1983 najpierw przez członków podziemnego MKS „S” w Legnicy (nr. 1-7), następnie w Lubinie i Polkowicach przez współpracowników i działaczy MKK „S” Województwa Legnickiego; podtytuł: „Czasopismo wychodzi pod czujnym okiem SB”.

Do XII 1982 ukazało się 16 nr. o obj. 4 s. (nr 16 świąteczno-noworoczny o obj. 12 s.) w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. Prawdopodobnie w 1983 ukazało się jeszcze 7 nr. (ostatni nr 23).

W składzie redakcji: S.J. Śnieg – autor, redaktor oraz Zofia Jaszcza (z d. Bobińska) – redaktor. Po aresztowaniu we IX 1982 S.J. Śniega Z. Jaszcza dla zmylenia SB wydała 2 nr. pisma ze swoimi tekstami, wierszami, piosenkami. Pismo drukowali m.in. Marian Jabłoński, Z. Jaszcza, Jan Madej, Jan Śnieg.

Publikowano wiersze polityczne, fraszki, aforyzmy ośmieszające system komunistyczny, działaczy PZPR oraz członków władz centralnych, zamieszczano rysunki satyryczne.

Kolportowano w regionie.

Łukasz Sołtysik