„Życie Codzienne”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Życie Codzienne”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» i NZS przy WNE UW”, wydawane przez „S” i NZS Wydz. Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego XII 1980 – V 1981 oraz X 1987 – IV 1989; nr 1 nosił tytuł „Życie Codzienne po Wielkiej...”.

Ukazało się 5 nr. w I edycji i 3 nr. w II w formacie A5, drukowane na offsecie w nakładzie 250-300 egz.; wychodziło nieregularnie (z przerwą w czasie wakacji).

W składzie redakcji w różnych okresach: Andrzej Chojnowski, Paweł Grabiński, Władysław Janowski, Radosław Krawczyk, Michał Malawski, Dariusz Grabowski i Józef Krzysztofik (adres redakcji: Warszawa ul. Długa 44/50).

Publikowano informacje o pracach Komisji Wydziałowej „S” oraz Zarządu Wydz. NZS, publicystykę ekonomiczną i polityczną, analizy sytuacji ekonomicznej, przegląd oficjalnej prasy oraz teksty i rysunki satyryczne.

Anna Grażyna Kister