„Acta Medica Cracoviensia Tempora Status Belli 13 XII 1981/1982”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Acta Medica Cracoviensia Tempora Status Belli 13 XII 1981/1982”, pismo wydane w Krakowie przez „S” Służby Zdrowia, Region Małopolska.

Ukazał się jeden zeszyt z datą 13 XII 1981/1982 o obj. 28 s. w formacie A5, drukowany na offsecie przez Niezależną Bibliotekę Krakowską.

W składzie redakcji: Zbigniew Chłap, Janina Rościszewska, Anna Grajcarek, Andrzej Kowal.

Opublikowano: opracowanie M. Roborowicza Raport w sprawie wymagających interwencji lekarskich obrażeń ciała, jakich doznała ludność Krakowa i Nowej Huty w czasie manifestacji przeciwko stanowi wojennemu (w okresie 3 V – 11 XI 1982), Stan wojenny jako społeczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne następstwa, Głodówki więźniów i internowanych w okresie stanu wojennego w Polsce, List protestacyjny pracowników służby zdrowia z 15 III 1982 do gen. W. Jaruzelskiego w sprawie narastającego zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa będącego następstwem kryzysu społeczno-ekonomicznego spowodowanego stanem wojennym, Kodeks pracowników służby zdrowia w okresie stanu wojennego.

Kolportowano wśród pracowników Służby Zdrowia w Krakowie. Cena egz. 70 zł.

Stanisław Grzonkowski