„Agencja Informacyjna «S» AIS”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Agencja Informacyjna «S» AIS”, pismo założone przez Joannę Wierzbicką-Rusiecką z inspiracji jej syna Aleksandra Rusieckiego, kontynuacja „Skrótu”, wydawane w Warszawie 31 VIII 1982 – 8 VII 1984.

Ukazało się 30 nr. (w tym nr 12A) w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w prywatnych mieszkaniach w Warszawie, w nakładzie 500 egz.; numerowane od nr. 4, od nr. 6 dwutygodnik. Niektóre nr. z dodatkami, m.in.: Informacja w sprawie zajść ulicznych, jakie miały miejsce 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie (nr 4); W. Anders, Bez ostatniego rozdziału – wspomnienia z lat 1939-1946 (nr 7) [fragment wspomnień]; Sytuacja społeczno-polityczna w gdańskim środowisku dziennikarskim czerwiec 1983 r. – materiały Wydz. Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku (nr 8); W sprawie samorządów (nr 9); Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw i wykroczeń o charakterze politycznym (nr 10); Deklaracja Międzynarodówki Oporu (nr 11); Relacja z procesu Mariana Piłki – korespondencja z Rzeszowa (nr 12); Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa (nr 12A); Sprawa Jana Domagały (nr 14); Przemówienie wygłoszone w Oslo w imieniu L. Wałęsy (nr 16).

W składzie zespołu: J. Wierzbicka-Rusiecka (redaktor naczelna), Barbara Roszkowska, Witold Bobryk, Adam Bobryk, Adam Maciejczyk, Przemysław Maksymowicz, Danuta Karczewska (druk) Alicja Wróbel (druk i przygotowanie matryc); w 1984 na krótko redakcję i druk przejęli Danuta Jadczak i Jarosław Kosiński. Materiały nadsyłano z całej Polski dzięki sieci informacyjnej stworzonej dla „Skrótu”.

Kolportaż w całej Polsce oparciu o sieć informacyjną.

Anna Grażyna Kister