„Agnus”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Agnus”, pismo Ruchu Wolność i Pokój, wydawane 1987-1988 w formacie A5, drukowane techniką offsetową w nakładzie 100 egz.

W składzie redakcji: Sławomir Dutkiewicz (redaktor naczelny).

Kolportowane lokalnie, niekiedy na terenie całego kraju.

Stefan Pastuszewski