„Aktualności Limanowskie”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Aktualności Limanowskie”, podtytuł: „Pismo Niezależnych Lachów Limanowskich”, od nr. 4: „Niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Sekcji Informacji Komisji Koordynacyjnej w Limanowej”, następnie „Dwutygodnik NSZZ «Solidarność» KK Sekcja Informacji”; pismo wydawane przez zespół przy TKK „S” w Limanowej IX 1989 – VII 1990.

Ukazały się 23 nr., w tym 2 wydania specjalne: nr 4 z 11 XI 1989 (z okazji rocznicy odzyskania niepodległości) i nr 7 z 23 XII 1989 (poświęcony Grudniowi ’70); o obj. 1-8 s. w formacie A5 i A4 w nakładzie 500 egz., ilustrowane, drukowane na powielaczu i offsecie (początkowo artykuły pisano na maszynie, wycinano, układano w odpowiednią całość na papierze formatu A3, przyklejano i kserowano, grafikę wykonywano odręcznie). Do nr. 2 (z 1989) dołączono nr 69 „Wiadomości Nowosądeckich” z 27 IX 1989. Nr. 1-14 (z 18 III 1990) – dwutygodnik „S”, następnie (po odebraniu przez władze związku prawa używania znaczka „S”) redakcja usamodzielniła się i jako społeczny zespół redakcyjny kontynuowała wydawanie pisma pt. „Aktualności Ziemi Limanowskiej. Dwutygodnik sympatyków «Solidarności»”.

Założyciele i redaktorzy naczelni (kolejno): Zbigniew Sułkowski, Roman Szuszkiewicz i Grzegorz Biedroń; w składzie redakcji: Maria Dąbrowska, Renata Strug, Józef Rosiek; opracowanie graficzne: Teresa Zabramny, J. Rosiek; współpracownicy: Jan Migacz, Stefan Hutek, Czesław Szynalik.

Opisywano i komentowano przemiany społeczne i polityczne, aktualne wydarzenia w kraju i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem spraw i problemów ziemi limanowskiej; promowano solidarnościowych kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych; w rocznice ważnych wydarzeń publikowano wydania specjalne, zamieszczano artykuły historyczne, materiały satyryczne, wiersze, teksty piosenek, listy do redakcji, ogłoszenia, reklamy, horoskopy.

Kolportowano głównie w Limanowej i okolicznych miejscowościach. Od nr. 4 płatne, w cenie 250-450 zł. Kontynuacją pisma jest „Gazeta Limanowska”.

Paweł Goleń