„Anty-K”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Anty-K”, od nr. 3 podtytuł: „Biuletyn informacyjny Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry", pismo wydawane 1985-1989.

Ukazało się 27 nr. o obj. 2 s. w formacie A4 i A3, drukowanych z matryc białkowych (w 1986 2 nr. techniką sitodruku) w nakładzie 100-400 egz.; początkowo miesięcznik, następnie dwumiesięcznik lub kwartalnik; wychodziło nieregularnie.

Założyciele pisma: Kazimierz Kałwak, Krystyna i Stanisław Kowolikowie, Krzysztof Kudlek, Antoni Tronina, Stefan Jarząbek i Tadeusz Ostropolski. W składzie redakcji: Renata Szumowska, K. Kałwak, K. i S. Kowolikowie, K. Kudlek i T. Ostropolski; współpracownicy: m.in. Maria Kowol, Grzegorz Nowicki i Anna Walisko-Brysch; drukarze: m.in. Anna Krogulec, Franciszek Jeziorski, Andrzej Grucza, Andrzej Nowicki, Czesław Silczak, Piotr Hanysek. Drukarnia mieściła się w leśniczówce A. Troniny w Boruszowicach, okazyjnie w domu Danuty i S. Jarząbków w Boruszowicach.

Poruszano tematykę społeczną i polityczną, zamieszczano informacje o działaniach struktur podziemnych „S” w regionie i kraju.

Kolportowane głównie na terenie Tarnowskich Gór i okolic przez członków redakcji i drukarzy. Cena egz. 5-10 zł.

Weronika Rudnicka