„Aplauz”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Aplauz”, pismo wydawane w Krakowie przez NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego III-XI 1981. Nr. 1 (z III) i 2 (z IV) podtytuł: „Pismo określonych sił Wydziału Prawa UJ; od nr. 3/4 (z V/VI) – „Pismo określonych sił Instytutu Nauk Politycznych UJ”.

Ukazało się 5 nr., w tym łączony nr 3/4 (z V/VI), o obj. 17-37 s. w formacie A4 (nr 5 w formacie A5), drukowanych na powielaczu w nakł. 300-1 tys. egz.; miesięcznik (z przerwą podczas wakacji).

W składzie redakcji (wg stopki): Jerzy Skoczylas (redaktor odpowiedzialny), Roman Graczyk i Wojciech Siemaszkiewicz (od nr. 3/4), Marek Bankowicz (nr 5 z XI). Druk (wg stopki): nr 3/4 – Powielarnia NZS UJ, nr 5 z XI 81 – Zakłady Poligraficzne Niezależnej Oficyny Studentów.

Pismo o charakterze publicystycznym, redagowane w satyrycznym tonie. Komentowano bieżące wydarzenia w kraju i regionie, dyskutowano o strategii i programach ruchów opozycyjnych; publikowano materiały historyczne, wspomnieniowe oraz biograficzne, przedruki (Alain Besançon w tłumaczeniu Adama Jackowskiego, J. Tischner, Leszek Kołakowski, Georg Orwell), wywiady (z Leszkiem Nowakiem, Lilianną Batko), wiersze. Prowadzono stałe rubryki, m.in.: Klub Liberałów im. M. Moczara, Kronika Odnowy i Humor zagraniczny, w której dowcipnie komentowano działalność partii i organizacji komunistycznych z całego świata. Prezentowano materiały: Piotra Kwinto, J. Skoczylasa, R. Graczyka, W. Siemaszkiewicza, Leszka Nowaka, Stanisława Iskry, Marka Sobolewskiego, M. Bankowicza, Jerzego Badynia, Adama Jackowskiego. Nr 1 A nie ukazał się ze względu na niski poziom publikacji; pierwsze wydanie pisma dopuszczone do kolportażu oznaczono nr. 1B.

Pismo skierowane w szczególności do studentów UJ.

Paweł Goleń