„Aspekt” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Aspekt”, podtytuł: „nie cenzurowane”, pismo „S”, wydawane we Wrocławiu I 1982 – XI 1986, z przerwą X 1985 – II połowa 1986; nr. 60 (z 1984) i 61 (z 1985) podtytuł: pismo środowiska wrocławskich biur projektowych.

Ukazało się 69 nr. o obj. 4 s. w formacie A5 i A4, drukowanych na maszynie, powielaczu i offsecie w nakładzie 200-500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Włodzimierz Kowalczyk, Marian Maciejewski (kang), Romuald Siepsiak; współpracownicy: A. Dąbkowski, Andrzej Dzierżanowski, Erhard Kloza, Krystyna Leśniak.

Publikowano felietony, teksty publicystyczne oraz wiersze (m.in. E. Brylla), ciekawostki z oficjalnej prasy, także przedruki z takich wrocławskich tytułów, jak: „Walka”, „Niepodległość”, „Iskierka” czy „Tym-Czasem”. Informowano również o losie internowanych pracowników biur projektowych oraz o nastrojach panujących w biurach. Zamieszczano informacje dot. biur projektowych w rubryce Co słychać w biurach projektów, i okazyjnie artykuły dot. zawodu, np. w nr. 63 (1985) Co słychać w Hyrdobudowie.

Kolportowano przez własną sieć, bezpłatnie, następnie w cenie 10 zł.

Joanna Hytrek-Hryciuk