„BIS Biuletyn Informacyjny Studentów” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„BIS Biuletyn Informacyjny Studentów”, pismo wydawane przez Sekcję Informacji KKK NZS w Warszawie 1 VII – 18 X 1981.

Ukazało się 5 nr. o obj. 18-26 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Robert Czarnota, Małgorzata Łopińska, Elżbieta Misiewicz, Kuba Sufin, Anna Katarzyna Skalska (opracowanie graficzne), Jolanta Staszewska, Małgorzata Siara; adres redakcji: Warszawa, ul. Szpitalna 5.

Publikowano sprawozdania z posiedzeń KKK, uchwały, oświadczenia, rezolucje, komunikaty, odezwy; podawano informacje o negocjacjach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, o działalności NZS w kraju, niezależnym ruchu uczniowskim i niezależnym ruchu wydawniczym, głównie studenckim, m.in. w nr. 1 podano wykaz pism NZS z całego kraju; zamieszczano wiadomości kulturalne; w stałej rubryce Mówią o nas omawiano informacje o NZS ukazujące się w mediach krajowych i zagranicznych.

Włodzimierz Domagalski